Дугаар барьцаалсан зээл
Дугаарын төрөл Зээлийн хүү Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
1 9911.... 3,5% 20,000,000 хүртэл 12 сар хүртэл
2 9909… 3,5% 3,000,000 хүртэл 12 сар хүртэл
3 8811.... 4% 3,000,000 хүртэл 12 сар хүртэл

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-02-18 өдөр 17:12:1 цаг