Автомашин лизингийн зээл
Зээлийн нөхцөл    
  Доод Дээд
Зээлийн хэмжээ 1,000,000 20,000,000
Зээлийн хүү 3.50%  
Зээлийн хугацаа 24 сар  
Зээлийн барьцаа Автомашин  
Зээлийн шимтгэл  1%  
Урьдчилгаа 20%-30%  
Бүрдүүлэх материал 1. Иргэний үнэмлэх
2. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
3. Харилцдаг банкны дансны хуулга
4. Автомашины гаалийн бичиг
5. Урьдчилгаа 20%-30% төлсөн баримт
6. Нэхэмжлэх
 
 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-11-20 өдөр 10:09:0 цаг