Түгээмэл асуулт хариулт
Зээлийн ерөнхий нөхцөл юу вэ? Та өөрийн орлогын хэмжээ, барьцаа хөрөнгийн хэмжээ, төрлөөс хамааран бизнесийн зээл, хэрэглээний зээл  гэсэн зээлээс сонголт хийх боломжтой. Бүтээгдэхүүн цэснээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзнэ үү.
Давтан зээлдэгчид үзүүлэх хүүгийн хөнгөлөлт байгаа юу? Манай компаниас авч байсан зээлийн түүхээс хамаарч зээлийн хүүнд хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.
Зээлтэй хүн давхар зээл авах боломжтой юу? Давхар зээл авах боломжтой. Гэхдээ таны орлогын эх үүсвэр давхар зээлийн эргэн төлөлт хийх боломжтой байх хэрэгтэй.
Өдөрт нь зээл олгох уу /Зээлийн судалгааны хугацаа/? Бичиг баримт бүрдсэн, ямар нэгэн зөрчилгүй тохиолдолд зээлийн төрлөөс хамаарч 1 цагаас 1 өдрийн дотор шийдвэрлэх боломжтой.
Эд хөрөнгийн даатгалд заавал хамрагдах уу? Тээврийн хэрэгслийг барьцаалан унаж явах нөхцөлтэй зээл олгох тохиолдол жолоочийн хариуцлага болон тээврийн хэрэгслийн даатгал заавал хийлгэнэ.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-11-20 өдөр 10:37:5 цаг