Автомашин барьцаалсан зээл
Зээлийн нөхцөл    
  Доод Дээд
Зээлийн хэмжээ 1,000,000 20,000,000
Зээлийн хүү 4%-4.5%  
Зээлийн хугацаа 24 сар  
Зээлийн барьцаа Автомашин  
Зээлийн шимтгэл  1%  
     
Бүрдүүлэх материал 1. Иргэний үнэмлэх
2. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
3. Харилцдаг банкны дансны хуулга
4. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
5. Тээврийн хэрэгслийн татварын гэрчилгээ
 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-11-20 өдөр 10:06:2 цаг